Ministerstvo zdravotnictví dnes potvrdilo zrušení samoizolace pro neočkované, kteří se vrací ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy. Od zítra končí nařízení, které udávalo, že neočkovaní po návratu z těchto zemí musí do samoizolace a propouštěcí PCR test si mohou nechat udělat nejdříve 5 den.

Od 27. října platí pro neočkované vracející se ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem tyto podmínky. Před vstupem vyplnění příjezdového formuláře a mít negativní PCR test. Podrobit se RT-PCR testu v rozmezí 5. až 7. dne od vstupu na území České republiky. Do té doby nosit respirátor všude mimo domov.

ZDROJ: MZCR