Velká Británie navrhuje kompenzaci za žpodění více než 1 hodiny

Zpět

Vláda Velké Británie na dnešní schůzce projednávala návrhy na zlepšení postupů odškodnění za zpožděné lety a posílení ochrany cestujících se zdravotním postižením.

Jedním z návrhů je také to, že cestující na vnitrostátncíh letech po Velké Británie, by mohli žádat o kompenzaci již při zpoždění více než 1 hodiny.

  • 25 % ceny letenky v případě zpoždění o více než jednu hodinu, ale méně než dvě hodiny
  • 50 % ceny letenky v případě zpoždění delšího než dvě hodiny, ale méně než tři hodiny
  • 100 % ceny letenky v případě zpoždění delšího než tři hodiny

Velká Británie si i po výstupu z EU nechala nařízení č. 261/2004, které určuje práva cestujících. Podle těchto pravidel má cestující nárok na kompenzaci při zpoždění více než 3 hodiny.

Tato novinka by tak mohla doplnit stávající nařížení nebo ho úplně nahradit.

Z nového systému kompenzací by těžily určitě letecké společnosti. Aktuálně podle nařízení EU261/2004 musí při zpoždění více než 3 hodiny platit 250 EUR (1500 km). Takhle by nyní platily jen 100 % částku letenky, což v případě vnistrostátních letů po UK bude většinou nižší částka.