Švýcarská Spolková rada se rozhodla zabránit nárůstu počtu infekcí způsobených lidmi vracejícími se z podzimních dovolených a proto zpřísňuje podmínky vstupu do země.

Od pondělí 20. září budou muset cestující, kteří vstupují do Švýcarska a nebyli očkováni nebo se neuzdravili z nákazy COVID-19, předložit negativní výsledek testu. Může být PCR i antigenní. Toto narížení platí  bez ohledu na to, odkud cestuje nebo jakým dopravním prostředkem do země vstupuje.

  • Negativní test

Pokud člověk není očkovaný nebo neprodělal COVID-19, tak bude po příjezdu muset také absolvovat test mezi 4 až 7 dnem. Tento test je zpoplatněn. Výsledek druhého testu musí být zaslán příslušnému kantonálnímu úřadu.

  • Po čtyřech až sedmi dnech pobytu test

Všichni cestující, kteří vstupují do Švýcarska – ať už očkovaní, vyléčení nebo s negativním testem – musí rovněž vyplnit vstupní formulář (Passenger Locator Form, SwissPLF).

Pro přeshraniční dojíždějící není vyžadován žádný test ani formulář.

  • Formulář Swiss PLF

Požadavky na test a vstupní formulář se nevztahují na cestující, kteří projíždějí Švýcarskem bez zastávky, na řidiče, kteří profesionálně přepravují osoby nebo zboží, a na přeshraničně dojíždějící osoby nebo osoby vstupující z příhraničních oblastí. Spolková rada tak zohledňuje úzkou hospodářskou, sociální a kulturní výměnu v příhraničních regionech. Děti mladší 16 let jsou rovněž osvobozeny od povinnosti absolvovat test.

Švýcarské hranice překračují každý den více než dva miliony osob a jeden milion vozidel. Aby se zajistilo dodržování nových pravidel, mají být prováděny kontroly založené na riziku. Každý, kdo musí předložit negativní výsledek testu a nemůže tak učinit při vstupu do země, se musí podrobit testu ihned po vstupu do Švýcarska.

Kantony jsou povinny provádět namátkové kontroly, aby se ujistily, že přijíždějící cestující, kteří nebyli očkováni nebo se neuzdravili, skutečně podstoupili požadovaný druhý test. Při porušení těchto pravidel mohou být uloženy pokuty (200 CHF za chybějící potvrzení o testu a 100 CHF za neúplné formuláře).

1
1