Zdroj: FR24.com

Rada Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) během jednání 223. zasedání Rady ICAO, které začalo 18. června 2021, v zásadě souhlasila se zřízením letového informačního regionu (FIR) Dauhá na základě návrhu Kataru, který by zahrnoval výsostný vzdušný prostor Kataru a v zájmu optimalizace bezpečnosti a efektivity regionálního vzdušného prostoru i další přilehlé vzdušné prostory nad volným mořem.

FIR definice: Vzdušný prostor stanovených rozměrů, v němž se poskytuje letová informační služba a pohotovostní služba. Zdroj: AirGuru.cz

Návrh Kataru rovněž obsahoval jeho záměr odstoupit od stávajícího ujednání, kterým pověřil Bahrajn poskytováním letových navigačních služeb nad svým výsostným územím.

Nově zřizené FIR má za cíl podpořit rozvoj bezpečného a udržitelného provozu letecké dopravy v regionu a posiluje závazky Kataru vůči celosvětovému leteckému odvětví.

Rozdělení FIR v Perském zálivu

Rada na svém zasedání uznala právo Kataru požádat o zřízení Doha FIR/SRR nad svým výsostným územím a přilehlým vzdušným prostorem v souladu s článkem 1 Chicagské úmluvy a v souladu s rezolucí shromáždění A40-4, dodatek G.

Rada ICAO zdůraznila, že změny regionálních letových navigačních plánů závisí na dobrých vztazích, spolupráci a vzájemném respektu mezi státy a že tyto prvky jsou zásadní pro zajištění bezproblémových služeb s vysokou úrovní bezpečnosti a kvality.

Během přezkumu technických aspektů návrhu ze strany Komise ICAO pro leteckou navigaci bylo uznáno, že Katar disponuje schopnostmi a kvalifikací nezbytnými pro bezpečné a účinné řízení letového provozu a pro poskytování špičkových služeb v oblasti pátrání a záchrany (SRR).