Zdroj: Unsplash / Lukas Souza

Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) uvedlo, že na základě posledního průzkumu mezi cestujícími provedeného v květnu je většina cestujících přesvědčena o bezpečnosti letecké dopravy a v nejbližší době podporuje nošení respirátorů/roušek.

Většina z nich je však také frustrována potížemi spojeným s nastavenými protokoly COVID-19, včetně zmatku a nejistoty ohledně pravidel cestování, požadavků na testování a nadměrných nákladů na testy.

Anketa byla provedena v 11 zemích po celém světě a dotázáno bylo 4700 cestujících:

  • 85 % respondentů se domnívá, že letadla jsou důkladně čištěna a dezinfikována
  • 65 % respondentů souhlasí s tím, že vzduch v letadle je stejně čistý jako na operačním sále
  • 89 % se domnívá, že ochranná opatření jsou dobře provedena
  • 90 % se domnívá, že personál letecké společnosti odvádí dobrou práci při prosazování opatření
  • 83 % cestujících silně podporuje nošení roušek/respirátorů na palubě
  • 86 % dotázaných také podporuje přísné prosazování pravidel nošení respirátorů/roušek

Ale většina také dodává, že jakmile to bude jen možné, tak nošení roušek/respirátorů by mělo skončit.

„Cestující v letecké dopravě uznávají a oceňují bezpečnostní opatření zavedená za účelem minimalizace rizika přenosu COVID-19 během letecké dopravy. A podporují pokračování těchto opatření tak dlouho, dokud to bude nutné, ale zároveň si nepřejí, aby se tato opatření stala trvalými. Do té doby musíme všichni respektovat pravidla a bezpečnost spolucestujících. Je nepřijatelné, že počet incidentů s neukázněnými cestujícími se oproti roku 2019 zdvojnásobil, a zejména nárůst fyzicky hrubého chování je důvodem k velkým obavám,“ uvedl generální ředitel IATA Willie Walsh.