Zpět

Evropská komise navrhuje digitální zelený certifikát

Evropská komise dnes předložila návrh na vytvoření digitálního zeleného certifikátu, který usnadní pohyb po EU.

Pouze ilustrační foto

Evropská komise dnes představila návrh na vytvoření digitálního zeleného certifikátu, který má usnadit pohyb osob v Evropské unii během pandemie COVID-19.

Digitalní zelený certifikát bude sloužit jako důkaz o tom, že cestující osoba je očkována pro COVID-19, má platný negativní test a nebo prodělala nemoc.

Certifikát/pas bude k dispozici bezplatně v digitální nebo tištěné podobě. Bude obsahovat QR kód, aby byla zajištěna jeho bezpečnost a pravost. Komise vytvoří bránu, aby zajistila možnost ověřování certifikátů v celé EU, a podpoří členské státy při technickém provádění certifikátů.

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová k tomu uvedla: „Digitální zelený certifikát nabízí celounijní řešení, díky němuž dostanou občané EU do rukou harmonizovaný digitální nástroj usnadňující volný pohyb v EU. Je to dobrá zpráva z hlediska podpory oživení. Naším hlavním cílem je nabídnout snadno použitelný, nediskriminační a bezpečný nástroj, při jehož používání bude plně respektována ochrana osobních údajů. A nadále usilujeme o sbližování s dalšími partnery na mezinárodní úrovni.“

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders uvedl: „Digitální zelený certifikát je naším společným evropským řešením otázky, jak zajistit, aby občané EU a jejich rodinní příslušníci mohli letos v létě bezpečně cestovat, a to s minimálními omezeními. Digitální zelený certifikát nebude předpokladem volného pohybu, ani důvodem k jakékoli diskriminaci. Společný přístup EU nám pomůže postupně obnovit volný pohyb v rámci EU a zabrání roztříštěnosti. Je to také příležitost ovlivnit globální standardy a jít příkladem v duchu našich evropských hodnot, jako je ochrana osobních údajů.“

Digitální zelené certifikáty budou platit ve všech členských státech EU a k jejich používání může přistoupit také Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Digitální zelený certifikát by měl být vydáván občanům EU a jejich rodinným příslušníkům bez ohledu na jejich státní příslušnost. Měl by být vydáváno také státním příslušníkům třetích zemí, kteří pobývají v EU, a návštěvníkům, kteří mají právo cestovat do jiných členských států.

TZ Evropská komise

10
3